Image

Konstrukční podpora

POMÁHÁME PODLAHÁŘSKÝM FIRMÁM K PROVÁDĚNÍ VYSOCE KVALITNÍCH PRŮMYSLOVÝCH PODLAH.


Jakmile jsou schváleny návrhy průmyslové podlahy, naši zkušení projektoví manažeři pracují společně se stavebním týmem v průběhu celého procesu, aby vytvořili podlahu.

KONSTRUKČNÍ PODPORA - CO DĚLÁME

  • Účast na předsmluvních setkáních

  • Kontrola materiálů

  • Trénink a podpora podlahářské společnosti na stavbě

  • Zajištění řízení kvality

Účastníme se setkání na stavbách, abychom porozuměli otázkám praktické implementace a poskytli vám podporu.

Provádíme přezkoumání materiálů - např. Vliv různých příměsí na betonovou směs - abychom pomohli vytvořit dokonale přizpůsobenou směs betonu.

Spolupracujemes firmami specializovanými na aplikaci průmyslových podlah. Poskytujeme školení, která pomáhají zajistit vynikající výsledky. To je zvláště užitečné, pokud jsou týmy méně zkušené při práci na zakázkách s vysokými nároky.

Dohlížíme na řízení kvality na místě, abychom zajistili konzistentní výsledky v konzistentních procesech.

Rovněž doporučujeme zařízení, aby dodavatelé porozuměli, jak je ovlivněna ukládka a konečná úprava. Pomáháme vybrat nejlepší vybavení pro dosažení požadovaných výsledků.

Díky úzké spolupráci s dodavateli na místě pomáháme k uspokojení potřeb klienta a rozvíjíme jejich dovednosti.

Zeptejte se nyní na naše služby podpory výstavby