PROVÁDĚNÍ KONTROLY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY:
ZÁRUKA ŽIVOTNOSTI A VÝKONNOSTI

PROVÁDĚNÍ KONTROLY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY: ZÁRUKA ŽIVOTNOSTI A VÝKONNOSTI

AgustínEscámez, technický ředitel společnosti Monofloor

Podlahy tvoří základ pro veškerou průmyslovou činnost. Toto zřejmé tvrzení se stává obzvláště významné, když problémy s podlahami vedou k prostojům nebo koplikacím pracovních procesů.

 

Výzvy v konstrukci podlah

Betonové podlahy, které jsou základním prvkem jakéhokoli průmyslového stavitelského projektu, byly během realizační fáze tradičně zanedbávány a špatně zváženy. Náklady na stavební práce nesplnily a chybějící dodržování minimálních čekacích lhůt před zahájením provozu. To vedlo k rozšíření malých podniků s nízkými náklady na pracovní sílu a omezenými technickými zdroji, které se presentují stavebním firmám jako montéři průmyslových podlah.

Toto nedodržení potřebné "péče" o podlahy vede k významným nákladům a problémům. Hlavně kvůli výskytu skrytých poruch a závad při zahájení provozu, což je velmi obtížné vyřešit. Nežádoucí výpadky, drahé opravy a vysoké náklady na údržbu neumějí vždy uspokojit problémy zákazníka.

 

Požadavky na průmyslové podlahy

Průmysl modernizoval své procesy, optimalizoval výrobní časy a snížil čekací doby, a to vše pomocí stále mechanizovaných technik. Dopad podlahových povrchů a požadavky kladené na něj jsou základními faktory úspěšného fungování firmy.

Tyto silné požadavky, v kombinaci s tím, že jakmile je podlaha dokončena,je vystavena nepřetržitému provozu a není snadná oprava, vytvořit se silný koktejl problémů, které jsou obtížně spravovatelné a často těžko vyřešitelné. Proto musí být věnována nejvyšší pozornost správnému návrhu a svědomitému uspořádání.

Mezitím majitelé nemovitostí a stavební firmy požadují použití nových stavebních metod, aby se snížily konečné náklady a zvýšila se ziskovost staveb. To samozřejmě zahrnuje podlahu. Pracovní a dodací lhůty se staly klíčovými faktory, zejména s ohledem na současnou krizi.

 

Dosažení rovnováhy: kontrola projektů a dozorování

Řešení tohoto střetu zájmů zahrnuje hloubkový nezávislý průzkum dílčího projektu pro průmyslové podlahy specializovanými společnostmi. Tyto společnosti musí být schopny navrhnout řešení optimalizovaná pro příslušnou průmyslovou činnost a zvolit stavební techniku, která nejlépe vyhovuje podmínkám projektu.

V moderních stavebních projektech je nezbytné, aby byl zaveden a implementován protokol pro kontrolní metody kvalifikovanými odborníky. Tyto nezávislé průzkumy a kontroly realizace projektu jednotky generují neuvěřitelné výsledky v průmyslových stavbách, čímž se dosáhne požadované podlahové charakteristiky (velké vyrovnání, odolnost a životnost a nízké nároky na údržbu) přes vysoké produktivity konstrukčních metod (snížení projektových termínů a nákladů).

Tato služba je stále více začleněna do koncepce, konstrukce a výstavby velkých průmyslových zařízení.

PŘÍSTUP VE ČTYŘECH KROCÍCH

Rozdělme tento "kouzelný vzorec" na 4 kroky.

Optimalizace řešení. Určení nejlepšího postupu vyžaduje více než jednoduché povědomí o průmyslových podlahových konstrukcích a konstrukčních metodách. Musíte také porozumět všem aspektům provozu a údržby v příslušném odvětví.

Například potřeby logistické společnosti se liší od potřeby zemědělsko-potravinářské firmy, kde jsou používány silnější čistící prostředky než fyzické opotřebení.

Schopnost řídit a pochopit všechny problémy vyplývající z určité průmyslové činnosti je základním požadavkem specialisty na podlahoviny. Ve srovnání s nespecializovaným inženýrem umožňuje toto odstupňované porozumění úplnou optimalizaci podlah, nejen úspory na počáteční investici, ale také snížení budoucích nákladů na údržbu.

 

 • Plánování projektu: metoda výstavby. Správné plánování a rozvrhování stavebních prací závisí na různých otázkách:

  1. Vlastnosti podlahy: Určují, zda je možné použít mechanické prostředky (laser-screed a mechanické rozmetadla).

  2. Podmínky projektu a časový rámec: Vyžadují stanovení minimálních úrovní výkonnosti v souladu s obecným časovým plánem projektu.

  3. Podmínky použití: Pokud jepožadavek na vysokou rovinatost podlahy nebo vyžaduje silnou výztuž (jako u základních desek samonosných skladů), ovlivní to způsob realizace (konstrukce pásů, použití čerpadel atd.),

  4. Dostupnost: Podlahy v projektech k rekonstrukci stávajících budov, práce na garážích, těžko přístupných sklepích a vysokých budovách představují pro konstruktéry velké výzvy.

 

 • Kontrola protokolu. Správná rozhodnutí a správný přístup k plánování projektu nebudou postačovat, pokud se dostanou do rukou neprofesionálních nebo špatně kvalifikovaných společností, jejichž priority jsou daleko od kvality, kterou konečný produkt vyžaduje. Aby se tomu zabránilo, musí projektant nejen plánovat výrobu, ale také poskytovat systematické a podrobné specifikace týkající se následujících bodů:

  Jak zkontrolovat stav podkladní vrstvy, na které budou položeny podlahy, a kritéria pro schválení.

  Jak realizovat podlahu, s podrobnýmpopisem materiálů a aplikačních metod.

  Jaké kontroly musí být provedeny a kdy:

  Kontroly kvality materiálů na místě

  Kontrola úrovní

  Kontrola a schvalování dalších stavebních prvků

  Kontroly zbývajících úkolů

 • Minimální požadavky na kvalitu schvalování podlahy.
 • Kontroly během práce. Kontrolní protokol je zbytečný, pokud neexistuje kvalifikovaný technický odborník, který by sledoval jeho implementaci a dohlížel na hladké fungování projektu.

Dnes je tato služba, která zahrnuje NÁVRH + PLÁNOVÁNÍ + KONTROLNÍ PROTOKOL +KONTROLA PROJEKTŮ pro průmyslové podlahové jednotky projektů, velmi oblíbená u majitelů budov, kteří chtějí plnou záruku plnění projektů svých podlah. Tato plná záruka je synonymem pro perfektní dokončení, odolnost, optimalizaci a úsporu nákladů.

Tato služba, kterou lze definovat jako "poradenství a řízení projektů pro průmyslové podlahy", nabízejí vysoce specializované společnosti s velkou odborností, které poskytují zákazníkovi návrhy a specifikace, jakož i lidské a technické zdroje potřebné pro komplexní podlahoviny řešení.

V celosvětovém měřítku existuje jen velmi málo firem, které splňují tato kritéria, ale stále více se poptávají, dosahují skvělých výsledků tím, že uplatní "kouzelný vzorec" popsaný výše.

 

Typy kontroly. Před, během a po.

Předběžné kontroly: systematicky prověřte všechny stavební komponenty týkající se podlahy (kvalita podkladu, obvodové spáry, kované spáry, cílené posílení v problémových oblastech, křížení dilatací, odtokové konektory apod.). Denní kontrola těchto prvků je nezbytná, aby se předešlo budoucím "překvapením".

Kontroly při dodávky betonu: rozsáhlá kontrola kvality betonu při příjezdu na místo (sednutí kužele, čekací doba, frekvence, rozmístění vláken, testování vzorků apod.) zaručuje do značné míry, že podlaha splní požadované specifikace.

Kontroly po dokončení: Úrovně, zkoušky povrchového oděru, umístění dilatací, rozložení dilatací vzhledem k návrhu projektu, hloubka řezaných spár, povrchová úprava, kvalita povrchu.

To vše musí být zahrnuto do denní zprávy, která bude k dispozici majiteli budovy jako záznam o kvalitě provedené práce.

Neexistuje žádná náhrada za profesionalitu a dobrou práci hlavních podlahářských společností. Kvalita průmyslových podlah závisí na jejich dovednostech a dobré praxi. Kontrolní procesy napomáhají úspěšnému dokončení prací a optimalizaci zdrojů, ale nikdy nemohou nahradit vysoce kvalitní odborníky při realizaci podlah. Ti, kteří věří, že špatná podlaha může vykonávat dobrou práci pod patřičnou kontrolou, jsou na omylu. Výsledky se zlepší, ale nikoliv na úroveň potřebnou pro uspokojení průmyslových potřeb. Spojením dokonalosti při aplikaci, návrhu a kontrole budou dosaženy výsledky, které překračují očekávání a zaručují všestrannou kvalitu.

NOVÉ TECHNICKÉ RADY A ČLÁNKY

SROVNÁNÍ TR34 A EN15620

ZKOUŠKY DISTRIBUCE VLÁKEN

VYTVOŘENÍ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA ZPEVNĚNÉM PODKLADU

KONTROLA IMPLEMENTACE

PROFILOVANÉ KOVANÉ DILATACE - PŘEHLED