Řízení kvality a dopadu na životní prostředí

Monofloor je součástí RCR Flooring Services, divize RCR Industrial Flooring. Monofloor je skupina společností, která působí jako jeden integrovaný tým k poskytování průmyslových podlahových služeb po celém světě. Podrobnosti o společnostech Monofloor a lokalitách jsou uvedeny na stránce Kontakt na této webové stránce.

Za účelem zajištění kvality poskytli ředitelé společnosti Monofloor následující politiku kvality. Vychází z požadavků normy EN ISO 9001: 2015, i když ne všechny společnosti Monofloor jsou dosud oficiálně registrovány podle tohoto standardu.

POLITIKA KVALITY

Nabízíme servis průmyslových podlah, který:

 • pomáhá našim klientům efektivně zpravovat jejich majetek a zařízení;
 • pomáhá investovat klientům efektivně, ziskově a bezpečně;
 • podporuje aktivity klienta;
 • pomáhá dosáhnout plné spokojenosti zákazníků.
Monofloor stanovuje požadavky projektu a harmonogram prací co nejefektivněji, přičemž se soustředí na primární cíl klienta.

Politika kvality společnosti Monofloor je založena na následujících závazcích:

 1. Budeme dodržovat všechny požadavky (zákonné, smluvní nebo jiné), které se na nás vztahují kvůli naší činnosti, abychom zajistili, že naše kroky nebudou v rozporu s požadavky a právními specifikacemi stanovenými našimi klienty nebo různými veřejnými subjekty.
 2. Budeme provádět naši práci v enviromentálním managementu, která zajistí neustálé zlepšování našich procesů, způsobů fungování a vztahů se zúčastněnými stranami. Uděláme to prostřednictvím zřízení a pravidelného přezkoumání naší politiky a cílů v oblasti jakosti.
 3. Budeme podporovat porozumění a šíření naší politiky kvality v rámci naší organizace prostřednictvím průběžného školení a komunikace s našimi zaměstnanci.
 4. Účinně kontrolujeme všechny naše procesy se zvláštním důrazem na:
  + dodržování stanovených smluvních požadavků;
  + vztahy s našimi zákazníky;
  +optimalizace a rozvoj našich procesů.
 5. Politiku kvality budeme zveřejňovat.
Abychom zajistili naše postupy v souladu s těmito zásadami a usilovali o neustálé zlepšování, odkazujeme se na naši vizi, poslání, zásady a hodnoty.

 

VIZE:

Jako součást mezinárodního týmu pracujeme na návrhu, konstrukci a údržbě průmyslových betonových podlah. Snažíme se být první volbou konzultantů v oblasti průmyslových podlah pro majitele nemovitostí, dodavatele a provozovatele průmyslových zařízení na celém světě.

Abychom zajistili naše postupy v souladu s těmito zásadami a usilovali o neustálé zlepšování, odkazujeme se na naši vizi, poslání, zásady a hodnoty.

MISE:

Budeme používat naše znalosti tak, aby každý klient mohl dosáhnout nejvhodnějších výsledků pro svou průmyslovou podlahu. Budeme vytvářet přidanou hodnotu pro naše klienty tím, zajištěním toho, že jejich podlaha jim umožní dosáhnout svých obchodních cílů, a to i v budoucnu. Spolupracujeme se společnostmi skupiny RCR, abychom dosáhli výsledků, které přinesou výhody jak pro klienty, tak pro RCR.

Abychom zajistili naše postupy v souladu s těmito zásadami a usilovali o neustálé zlepšování, odkazujeme se na naši vizi, poslání, zásady a hodnoty.

ZÁSADY A HODNOTY:

Dodržujeme zásady a hodnoty skupiny RCR Industrial Flooring.

Při všech našich operacích respektujeme kodex profesionálního chování.

Neutrálně a pragmaticky vždy udržujeme zájmy klienta na prvním místě.