Technické poradenství

Jste: Domů / Technické poradenství

Zde jsou některé z našich nejnovějších odborných článků. Doufáme, že vám pomohou. Postupně budeme publikovat další.

Pokud máte nějaké konkrétní technické dotazy, kontaktujte nejbližší kancelář a jeden z našich týmů Vám rád pomůže.

Přihlaste se, prosím, a budete informováni o našich nejnovějších zprávách a technických doporučeních.

FAQ

Otázka: V Anglii navrhujeme novou halu o rozloze 100 000 čtverečních stop pro amerického klienta. Požadu podlahu s vysokou rovinatostí, ale uličky jsou 3 metry široké a regály jsou jen 8 metrů vysoké. Můžete pomoci s tím, co je správná specifikace? Od Boba, Londýn, Anglie.

A: Bez ohledu na standardy, se kterými pracuje normai F-Numbers, DIN Standard nebo TR34  Betonové společnosti v UK, není to jen plýtvání penězi za předimenzování podlahy, ale výsledkem může být podlaha, která bude vyžadovat větší náklady na údržbu. Stejně tak doba realizace bude časově náročnější.

Pokud navrhujete parametry pro širokou uličku, není vhodné uvádět specifikaci rovinnosti podlahy, která vyžaduje měření na definované dráze kola, a to i v případě, že plánujete v budoucnu změnit na úzkou uličku. Za prvé, změna se často neděje. Je těžko odhadnutelné určení polohy uličky při budoucí změně. A opravdu hodláte přesunout všechny sprinklery, světla a regály? Dokonce i když jste měřili podlahu a přinutili zhotovitele, aby dělal drobné broušení tam, kde to bylo mimo toleranci, to automaticky neznamená, že podlaha bude v toleranci, kde se vozíky budou skutečně pohybovat - v širokém nebo úzkém uspořádání uličky. Kromě toho s přísnější tolerancí bude více dilatací. Můžete je chytře umístit v dnešních regálech, ale pokud budete dost chytří, dostanete je pod nějaký budoucí regálový systém. Čím méně je dilatací, tím lépe. Méně dilatací znamená méně údržby.

Chtěl bych specifikovat konkrétní specifikaci TR34 FM2. Nenechte se zmást jmény. Jen proto, že je podlaha specifikována jako kategorie dvě nebo FM2 a proto není popisována jako "Superflat", neznamená to, že to bude nižší patro. Pokud jde o termín ukončení podlahy, může to být lepší. Na povrchu mokrého betonu je nutno provést spoustu práce při zahlazování, aby se dosáhlo podlahy "Superflat", což někdy z povrch znehodnocuje. Je to opravdu těžké aplykovat barevný vsyp na podlahu se zvýšenou rovinatostí a broušení takové podlahy způsobí nepořádek. Pokud to není nutné, nespecifikujte jí. Využijte své investice jinde v podlaze, třeba kovanými dilatacemi do těžkého provozu nebo specifikováním světelné reflexní desky, která ušetří energii na osvětlení - to nám pomáhá všem.I'd go for a Concrete Society TR34 FM2 specification. Don't be fooled by names. Just because a floor is specified as Category two or FM2, and is not therefore described as 'Superflat', does not mean it will be an inferior floor. In terms of finish it may be better. A lot of work has to be done to the top of the wet concrete using highway straight edges to get a 'Superflat' floor, and this sometimes detracts from the finish. It is certainly really tough to get a coloured dry shake floor to Superflat tolerances, and grinding such a floor makes a mess. If you don't need it, don't specify it. Spend your money elsewhere in the floor, perhaps by armouring trafficked joints, or specifying a light reflective slab to save energy on lighting - that helps us all.
Q: Jaký je rozdíl mezi TR34: 2003 FM1 a DM1 nebo kategorií 1?

NOVÉ TECHNICKÉ RADY A ČLÁNKY

SROVNÁNÍ TR34 A EN15620

ZKOUŠKY DISTRIBUCE VLÁKEN

VYTVOŘENÍ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA ZPEVNĚNÉM PODKLADU

KONTROLA IMPLEMENTACE

PROFILOVANÉ KOVANÉ DILATACE - PŘEHLED